Što je LED ?

LED (Light Emitting Diodes) svjetlosne diode temelje se na poluvodičima koji pretvaraju električnu struju direktno u svjetlost, za razliku od žarulje sa žarnom niti koja mora proizvesti toplinu koja onda daje svjetlost. Sastoji se od nekoliko slojeva poluvodičkog materijala. Nasuprot žaruljama sa žarnom niti, koje proizvode kontinuirani spektar, LED emitira frekvenciju svjetlosnog spektra za koju…